0%

Enerji Verimliliği Hizmetleri

Enerjinin verimli kullanımı işletmenizin başarıya ulaşmasında temel bir faktördür.

Enerji Verimliliği Hizmetleri

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Enerji maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilirliğin önemi artmakta; endüstriyel tesislerin optimize edilmesi ve uygun maliyetle işletilmesinde kilit rol oynamaktadır. Artan enerji fiyatları ve sertleşen sera gazı emisyonu mevzuatı, şirketinizi enerji tüketimini gözden geçirmeye zorlamaktadır. Şirketinizin karlılığı da güvenilir enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasından etkilenmektedir.

Mevcut bina otomasyon sistemi üzerine entegre edilen sistem, binadaki teknik cihazların enerji sarfiyatlarını günlük sıcaklık değerlerine göre optimize ederek çalışmasını sağlar.

Bu esnada tesiste bulunan enerji yöneticisi ve teknik ekip, sürekli enerji seviyelerini monitörden gözlemler. Sistemde görülen anormallikler konusunda anında müdahalelerde bulunarak enerji verimlilik oranlarının yükselmesinde aktif rol alırlar.

Enerji sarfiyatları referans alınan bir önceki sene değerlerine göre anlık olarak izlenebilmektedir. Bu ekranlar hem müşteriler tarafından anlık takip edilebilmekte, hem de binayı işleten teknisyenler tarafından görüntülenebilmektedir.

Avrupa’da çok sayıda bina Ergelis sistemi tarafından kontrol edilerek enerji tasarrufu sağlamaktadır. Özellikle tek bir müşteri grubuna ait çok lokasyonlu uygulamalarda ciddi tasarruf tutarları gözlemlenmiştir.